Společnost se od roku 1995 zabývá podporou procesu projektování a tvůrčích činností v oblasti architektury a stavebnictví.

Tyto procesy reprezentují oblasti:

 

 

Impressum

SOFTconsult spol. s r.o.

Pražská 1279/18

102 00 Praha

Česká republika

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 38236

IČO: 63985501
DIČ: CZ63985501

 

e-mail: info@softconsult.com

 

Autorská práva

Copyright © 2006 - 2016 SOFTconsult spol. s r.o. . Všechna práva vyhrazena.

Texty, ilustrace, grafika, zvuky, animace a videa, stejně jako jejich uspořádání na internetových stránkách SOFTconsult spol. s r.o., jsou předmětem autorských práv a ostatních ochranných zákonů. Obsah těchto stránek nesmí být zkopírován, distribuován, upravován nebo zpřístupněn třetím stranám pro komerční použití. Některé z ilustrací na těchto stránkách mohou být předmětem autorského práva třetích osob.

Ochranné známky

Pokud není jinak uvedeno, všechny ochranné známky na internetových stránkách jsou chráněny vlastnickými právy. Toto se vztahuje na značky, štítky, firemní loga a emblémy. Název SOFTconsult je chráněn mezinárodními ochrannými známkami.

 

KONTAKT | IMPRESSUM

www.AEC-creative.com | www.AEC-DATA.com | www.SOFTconsult.com