Společnost se od roku 1995 zabývá podporou procesu projektování a tvůrčích činností v oblasti architektury a stavebnictví.

Tyto procesy reprezentují oblasti:

 

 

Naše Internetové projekty a aplikace  |  Internetové prezentace  |  Prezentační CD a informační stojany

Prezentační CD ROMy a informační stojany

INFORMAČNÍ STOJANY BRAMAC

Aplikace pro dotykovou LCD obrazovku formou informačního multimediálního stojanu. Zaměřili jsme se proto na kompaktnost a srozumitelnost ovládání, právě s ohledem na ovládání veškerých výběrů nabídek prstem ruky Pro inspiraci byly zakomponovány virtuální domy, které umožňují navolit typ a barvu střešní krytin, barvu fasády. Vizuální koncept prezentace umožňuje lepší komunikaci v obchodním místě s klientem, a napomáhá snadněji zjistit jeho představy. Pro odborníky, opět vizuální formou, je připraven přehled příslušenství, jakým jsou řešení u hřebene, okapu, úžlabí a aplikování solárního systému. Podrobnější informace poskytuje obsáhlá technická příručka. Její obsah si uživatel prohlíží pomocí aplikace, která umožňuje přímý vstup do kapitol, vizuální obracení a zvětšování jednotlivých stránek. Odborník si přímo na prodejním místě může ověřit technické detaily, které jsou důležité pro správný nákup.

 

Informační stojan BRAMAC Informační stojan BRAMAC - virtuální dům Informační stojan BRAMAC - střešní taška

 

CD BRAMAC

Prezentace střešních systémů Bramac. Kompletně jsme zpracovali celou prezentaci. Zpracování CD zahrnovalo vygenerování přehledu sortimentu z Internetové prezentace a vytvoření speciálního programu na prohlížení obsahu CD. 3D aplikace Virtuální střecha na deseti domech prezentuje sortiment Bramac ve 3D virtuální realitě, kdy lze kolem domů procházet a zároveň měnit typy a berevnost střešních tašek i fasád domů. Součástí projektu bylo i vytvoření programu na Statické posouzení krokví.

 

CD BRAMAC 2008 CD BRAMAC 2008 - střešní tašky CD BRAMAC 2008 - virtuální dům

 

CD CEMIX

Prezentace stavebních hmot a konstrukčních řešení. Realizovali jsme kompletní projekt: koncepci CD, design a speciální aplikace. Pro projektanty jsme vytvořili aplikaci na prohlížení technických detailů s doplněním výrobků z nabídky Cemix a vygenerováním do DXF. Aplikace Barevné řešení fasády na vybraných budovách simuluje použití barev ze vzorníku Cemix.

 

CD CEMIX 2.2 CD CEMIX 2.2 - řešení detailu CD CEMIX 2.2 - skladba

 

CD TRACHEA

Prezentace kuchyňských dvířek Trachea. CD obsahuje přehled sortimentu z Internetových stránek včetně aplikace Konfigurátor dvířek. Na CD je speciální aplikace Virtuální kuchyň v rámci které na vybraných sestavách kuchyní uživatel provádí výměny frézování dvířek a barevnosti.

 

CD TRACHEA 2008 CD TRACHEA 2008 - dekory CD TRACHEA 2008 - virtuální kuchyně

 

 

 

KONTAKT | IMPRESSUM

www.AEC-creative.com | www.AEC-DATA.com | www.SOFTconsult.com